Wat is De VAK?

De VAK is hét centrum voor de kunsten in Delft. Bij de VAK nemen professioneel opgeleide kunstenaars-docenten je mee in de wereld van muziek, dans, theater, beeldende kunst en schrijven. De VAK is een coöperatie met leden. De leden zijn vaak kleine en zelfstandige ondernemers. De leden beslissen wie nieuw lid en docent kan worden. De docenten van de VAK geven samen meer dan 200 verschillende cursussen en geven jaarlijks samen meer lesuren (16.000) dan een 16-klassige basisschool. 

De VAK heeft een kleine werkorganisatie. Die werkorganisatie faciliteert haar leden met huisvesting, cursistenadministratie, PR en de financiële afrekening. Zij ondersteunt bij de organisatie van projecten, voorstellingen, concerten, presentaties en exposities in de stad. De kosten van die organisatie worden deels opgebracht door de leden van de coöperatie via een afdracht uit het uurtarief van ruim 20 %. Die afdracht is te weinig om de kosten van de werkorganisatie te dekken, zoals kosten van huisvesting, de personele en financiële administratie. De VAK krijgt een subsidie van de gemeente Delft voor het ongedekte deel. 

De VAK is ook een organisatie waar niet alleen de commerciële cursussen worden aangeboden. Er is ruimte voor minder populaire muziekinstrumenten en disciplines die niet zo rendabel zijn. De VAK kiest voor het bereiken van kinderen die normaal gesproken niet zo makkelijk binnenlopen. De VAK brengt bij hen mogelijkheden van het Jeugd Cultuur Fonds onder de aandacht. 

Het coöperatie model past goed bij de VAK waar de leden een direct belang hebben bij de gang van zaken binnen ons kunstencentrum. Het hoogste orgaan in de VAK is de Algemene Leden Vergadering (ALV). De ALV vraagt verantwoording van een door haar benoemd bestuur (zie samenstelling elders op de site). Het bestuur stelt een directeur aan. De directeur is belast met de algehele en dagelijkse leiding. Het bestuur (7 leden) houdt toezicht op het beleid en bedrijfsvoering van de directeur en op de algemene gang van zaken in de coöperatie.