OPEN




OPEN !

OPEN, als gebouw, is de locatie waar De VAK en DOK zijn gehuisvest. Het is de culturele ‘huiskamer van Delft’. Het overgrote deel van De VAK cursussen wordt hier gegeven.   

Op zaterdag 16 juni 2018 vond er een grote parade plaats van De VAK van de Westvest naar het nieuwe onderkomen aan het Vesteplein. Ongeveer 300 cursisten liepen mee in die parade en traden onderweg op  diverse plekken in de stad op. Die parade was het startsein van de grootschalige verhuizing van De VAK naar OPEN, een plek waar je kan ontmoeten en nieuwe ervaringen opdoet. OPEN moet de centrale plek worden voor taal en cultuureducatie voor de jeugd, hun ouders en grootouders voor Delft en omstreken..

De VAK heeft na de verhuizing wel substantieel minder vierkante meters beschikbaar dan op de Westvest maar zal door gemeenschappelijk gebruik van het hele gebouw meer kunnen organiseren. Op dit moment is er (nog) geen gezamenlijke visie op OPEN. Het is DOK en De VAK nog niet gelukt om een goede uitwerking te maken in een programma. 

De VAK wil dat OPEN, als organisatie, een Delfts cultureel samenwerkingsprogramma presenteert dat uitgroeit tot een multifunctioneel centrum met eigen profiel. OPEN zal in de ogen van De VAK méér moeten zijn dan de optelsom van DOK en De VAK. Met OPEN wil De VAK er aan bijdragen dat jongeren, volwassenen en senioren mee kunnen blijven doen in een samenleving waarin iedereen ertoe doet. 

Bezig zijn met kunst, in welke vorm dan ook, levert in de ogen van De VAK een belangrijke bijdrage aan het welzijn van mensen in een snel veranderende maatschappij. Momenten van bezinning zijn noodzakelijk. Die momenten worden door De VAK uitstekend geleverd met het aanbod van een groot scala van cursussen op het gebied van kunst, cultuur en educatie in een inspirerende omgeving, die OPEN biedt.