In deze Coronatijd is de cursus Dreumesdans gesloten.

Samen dansen en spelen

Dreumesdans is een dansles voor dreumesen/jonge peuters met een ouder of vertrouwde begeleider. Spelenderwijs ontdekt je dreumes/jonge peuter zijn eigen beweegmogelijkheden. Een speelse les waar samen bewegen, zingen en plezier beleven in de les voorop staat.

Dreumesdans voor ouder en kind 20 mnd t/m 2,5 jr

Je dreumes/jonge peuter neemt deel in deze les op zijn eigen tempo, het ene kind zal gelijk meedoen, de ander heeft daar wat meer tijd voor nodig. Een voorwaarde is wel dat je kind zelfstandig kan lopen.

Als ouder maak je deel uit van het dansspel waarin de ouder het kind actief ondersteunt en begeleidt. Je hebt geen dansvaardigheden nodig.

Wat leer je tijdens Dreumesdans?

Spelenderwijs wordt het dans- en beweegplezier gestimuleerd.

Door middel van materiaal zoals een bal, een veer of sjaal wordt je dreumes uitgenodigd om te gaan bewegen.
Je danst samen met je dreumes op verschillende muzieksoorten en zingt actief mee met de beweegliedjes. Hierdoor wordt de muzikale en motorische ontwikkeling van je dreumes gestimuleerd.In het dansspel is er veel interactie tussen jullie als ouder en kind en de groep. Je dreumes leert zijn lichaam beter kennen en wordt vrijer in het bewegen in de ruimte. Voor thuis krijg je veel ideeën mee om samen nog eens te gaan bewegen dansen en spelen!

Wat zijn de lesvormen?

De les heeft een vaste structuur en bestaat uit dans en beweegoefeningen, liedjes en spel.

We dansen in een groep van maximaal 9 ouders/kinderen. Ieder kind danst met zijn eigen ouder of begeleider.

Wat moet ik aandoen voor Dreumesdans?

Ouder en kind doen makkelijke kleding aan waarin ze fijn kunnen bewegen. Aan de dansvoeten gaan ballet- of gymschoenen, antislip sokken of blote voeten.

Schrijf je in!

In deze Coronatijd is de cursus Dreumesdans gesloten. 


Facebook
Eigen website van docent