In het Rembrandtjaar is er vanaf 11 oktober in het Rijksmuseum de tentoonstelling Rembrandt Velasquez. In de tentoonstelling worden ruim zestig schilderijen van de Spaanse en Nederlandse meesters in paren getoond, wat op de eerste plaats tot verrassende visuele dialogen leidt. Daarnaast laten de confrontaties opvallende overeenkomsten zien wat betreft thema’s als geloof, rijkdom, macht en liefde.
In de zeventiende eeuw zijn er grote oorlogs- en politieke spanningen tussen Nederland en Spanje. Tegelijkertijd maken beide landen een periode van uitzonderlijke artistieke bloei door, waarvan Rembrandt (1606-1669) en Velázquez (1599-1660) symbool geworden zijn.
Rembrandt en Velázquez, Zurbarán, Frans Hals, Murillo, Vermeer en de anderen hebben elkaar nooit gekend en wisten zo goed als zeker niets van elkaar. Toch waren er duidelijke overeenkomsten. Zo stond de schilderkunst in de 17de eeuw in beide landen in hoog aanzien waarbij religie en realisme de hoogste doelen waren.
In de lezing gaat het natuurlijk over Rembrandt en Velasquez maar ook over andere grote schilders in Spanje en Nederland in de 17e eeuw.

De lezing is op vrijdag 1 november 2019, van 10.00-12.00 en 13:00-15:00. 
De lezing van 10:00-12:00 is vol.
Het vindt plaats in OPEN, studio 1.5 (op de eerste verdieping) Vesteplein 100.

Docent Margrith Barnhoorn

Kosten € 10, - te betalen bij aanvang van de lezing.