maatregelen coronavirus

UPDATE 13 JANUARI - 2021

Op 12 januari zaten we weer allemaal voor de tv en keken naar de persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge. We hoorden wat we eigenlijk allemaal niet wilden horen, maar wel verwachtten. “Het goede nieuws is dat het aantal besmettingen met corona een beetje daalt, maar het aantal besmettingen moet sneller dalen. Daarom blijft de lockdown zeker tot en met 9 februari.”

Geen lessen op locatie

De verlenging van de lockdown betekent dat wij helaas tot en met 9 februari geen lessen en cursussen mogen geven op onze locaties. Omdat we denken dat juist nu, het bezig zijn met kunst en cultuur troost en afleiding kan brengen, gaan we bij De VAK zoveel als mogelijk door met online- en eventueel buiten lesgeven. Daarnaast willen we waar mogelijk gemiste lessen inhalen in de meivakantie en we gaan dit seizoen langer door in de zomer. Docenten maken individueel hierover afspraken met de cursisten.

 
Wat betekent dat voor de cursus die je volgt?

Elke cursus bij De VAK is anders en zorgt ervoor dat er geen pasklare oplossing is. Alle cursisten van De VAK kijgen uiterlijk dinsdag 19 januari een brief. Daarin staat uitgelegd wat de gevolgen van de verlenging van de lockdown zijn voor jouw cursus.

Wat gebeurt er na 9 februari?

Ook wij kunnen niet in de toekomst kijken. Op 2 februari is er weer een persconferentie. We hopen dan te horen dat wij iedereen na 9 februari weer mogen verwelkomen in OPEN. Maar er kan ook besloten worden om de lockdown een tweede keer te verlengen. Zodra we weer live les mogen geven, starten we de cursussen allemaal weer op locatie op. Uiteraard houden onze cursisten op de hoogte zodra wij nieuws hebben. Ook de docenten houden de cursisten tussentijds op de hoogte.

Houd nog even vol. Samen komen we eruit. En we zien iedereen uiteraard na deze lock down weer heel graag terug bij De VAK.


UPDATE 15 DECEMBER 2020 -

“Het wordt een zure appel, maar samen komen we er doorheen”, zei Mark Rutte gisteren in zijn speech. Dat is ook het gevoel dat heerst bij De VAK. We moeten tijdelijk weer de deuren sluiten, maar we komen er doorheen.

Vanaf dinsdag 15 december gaan alle lessen en cursussen op locatie niet door. Tot aan de kerstvakantie proberen we zoveel mogelijk de lessen op een andere manier door te laten gaan, bijvoorbeeld online. De docenten nemen individueel contact op met hun cursisten over wat dat precies inhoudt.

Samen met de docenten kijken wij naar passende oplossingen voor de lessen die plaatsvinden na de kerstvakantie vanaf 4 januari 2021. Wij verwachten volgende week meer informatie daarover te hebben. Zodra wij nieuws hebben, sturen wij de cursisten een e-mail en plaatsen wij het bericht op onze website. 

Bij De VAK doen we er alles aan om de lessen en cursussen op een zo veilig en prettig mogelijke manier door te laten gaan. Wij volgen de richtlijnen van de overheid, het RIVM en we volgen het protocol van de sector cultuureducatie en participatie.UPDATE 30 NOVEMBER 2020 - 

Vergeet niet een mondkapje mee te nemen naar De VAK! Per 1 december is het verplicht een mondkapje te dragen in publieke ruimtes. Het mondkapje is verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder in onder andere winkels, musea, bibliotheken, restaurants en theaters. Het mondkapje kan af tijdens de les, wanneer iedereen een vaste zit- of staanplaats heeft. Tenzij er onderling in de les andere afspraken zijn gemaakt. 

Een mondkapje moet de neus en mond volledig bedekken en het moet ontworpen zijn om de verspreiding van virussen tegen te gaan. Een spatscherm (faceshield) bedekt de neus en mond niet volledig, en mag daarom niet worden gebruikt als alternatief voor een mondkapje. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een sjaal of bandana.


UPDATE 18 NOVEMBER 2020 - 
Vanaf donderdag 19 november a.s. hervatten alle lessen voor volwassenen en kinderen zoals we gewend waren vóór 5 november. Helaas geldt dat nog niet voor de koren voor volwassenen. In afwachting van een oordeel van het kabinet over het RIVM-advies over koren, is samenzang voor personen van 18 jaar en ouder tot nader order niet toegestaan. 
Meer info


UPDATE 6 NOVEMBER 2020 - 
Zaterdag 7 november zijn alle lessen en cursussen van De VAK nog gecanceld. Maandag 9 november starten er weer lessen en cursussen voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar, met uitzondering van alle ouder-kind lessen.
Meer info


Met ingang van het seizoen 2020-2021 start De VAK alle cursussen weer op. Daar is iedereen heel blij mee! Uiteraard gelden nog wel de nodige voorwaarden waar iedereen rekening mee houdt. De richtlijnen van het RIVM en de veiligheidsregio Haaglanden worden gevolgd. 
Hier vind je onze meest recente protocol en huisregels.

Geen van de maatregelen van 28 september 2020 heeft onmiddellijke gevolgen voor de lessen en de cursussen bij De VAK. Zo gelden de lokalen van De VAK elk als ruimte, waarin, met inachtneming van de 1,5 meter, maximaal 30 volwassenen samen mogen komen. Op dit moment zijn de cursusgroepen niet groter zijn dan 30. Alle vormen van kunstbeoefening in groepen (inclusief zingen en blazen) zijn toegestaan: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/cultuur. Op dit moment is er dus geen aanleiding om het beleid van De VAK binnen de cursussen verder aan te scherpen. Wel houdt iedereen zich aan de algemene veiligheidsmaatregelen, waarbij met name de 1,5 meter afstand cruciaal is.

De VAK, locatie OPEN, heeft naast de regels die gelden voor kunsteducatie, ook te maken met de regels voor bibliotheken. In overleg tussen De VAK en DOK is een aantal aanvullende maatregelen genomen om het verblijf in OPEN zo veilig en prettig mogelijk te maken. Deze maatregelen en afspraken gelden in ieder geval de komende drie weken. 

Maximaal 80 volwassenen in de bibliotheek.
De komende drie weken kan niet meer in de bibliotheek worden gestudeerd of gewerkt, ook niet op reservering. Het maximum aantal mensen dat tegelijkertijd de bibliotheek kan bezoeken, is beperkt tot 80. Dat betekent voor De VAK (volwassen) cursist wordt gevraagd om pas 5 minuten voor aanvang van een les of cursus aanwezig te zijn en bij binnenkomst direct naar het lokaal te gaan.

Brengen en halen jonge kinderen.
Dit beleid heeft consequenties voor het halen en brengen van kinderen naar de les. Per kind tot en met 7 jaar, mag 1 ouder/verzorger het kind tot aan het lokaal brengen en aan het eind van de les het kind ophalen. Nadat de jonge cursist/leerling is gehaald/gebracht, worden ouder/verzorgers gevraagd om OPEN samen met kind direct te verlaten. Kinderen van 8 jaar en ouder kunnen tot aan de ingang van OPEN worden gebracht en lopen dan zelfstandig naar hun lokaal. Zij gaan ook zelfstandig na afloop van de les naar buiten. In sommige gevallen maakt de docent apart afspraken, bijvoorbeeld als hij of zij aan het eind van de les alle kinderen als groep naar de uitgang brengt.

Mondkapjes.
Er is veel onduidelijkheid over het gebruik van mondkapjes. Vanuit OPEN wordt iedere volwassene geadviseerd om bij binnenkomst een mondkapje te dragen. Het is echter geen verplichting. Binnen de lokalen maken docenten en cursisten van De VAK hierover onderling goede afspraken, rekening houdend met de aard van de activiteit. Zo is er nu al een aantal cursussen waarin onderling is afgesproken dat wanneer er gelopen wordt binnen het lokaal, je een mondkapje draagt, maar zodra je bijvoorbeeld achter je schildersezel zit, het kapje weer af kan.

Ventilatie
Ventilatie is zeer belangrijk om eventuele besmetting te voorkomen. In OPEN is in elke ruimte, dus zowel in lokalen als in de ruimten op de eerste verdieping, als op het podium op de begane grond, voortdurende aanvoer van lucht van buiten. De lucht wordt dus in de lokalen, op het podium en in de ruimten op de eerste verdieping voortdurend ververst.

Veiligheid
Om maximale veiligheid te kunnen waarborgen dien je je aan een aantal regels te houden.  
Dit zijn de standaardregels:

  • Ben je niet fit of (licht) verkouden? Blijf dan thuis.
  • Kom alleen en houd ten minste 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Je bent verplicht je handen zorgvuldig schoon te maken bij binnenkomst.
  • Er mogen maar een beperkt aantal bezoekers tegelijkertijd in de studio's aanwezig zijn.


Samen zorgen we voor een veilige en gezonde lesomgeving. Dat doen we o.a. door aandacht te vragen voor een gezondheidscheck, ons aan het maximum aantal toegestane deelnemers te houden, ruimtes goed te ventileren met buitenlucht en extra hygiënemaatregelen te nemen.

We hebben besloten een aantal lessen en cursussen de komende maanden niet in OPEN (of De Hofstee) te laten plaatsvinden, maar in het “oude” pand van De VAK aan de Westvest. Op deze manier zorgen we ervoor dat voor iedere groep en ieder koor voldoende ruimte en kubieke meters verse lucht beschikbaar zijn. Docent berichten rechtstreeks als de lessen in locatie Westvest plaatsvinden.

Protocollen:
Algemeen
Buiten