maatregelen coronavirus

Met ingang van het seizoen 2020-2021 start De VAK alle cursussen weer op. Daar is iedereen heel blij mee! Uiteraard gelden nog wel de nodige voorwaarden waar iedereen rekening mee houdt. De richtlijnen van het RIVM en de veiligheidsregio Haaglanden worden gevolgd. 
Hier vind je onze meest recente protocollen en huisregels.

Geen van de maatregelen van 28 september 2020 heeft onmiddellijke gevolgen voor de lessen en de cursussen bij De VAK. Zo gelden de lokalen van De VAK elk als ruimte, waarin, met inachtneming van de 1,5 meter, maximaal 30 volwassenen samen mogen komen. Op dit moment zijn de cursusgroepen niet groter zijn dan 30. Alle vormen van kunstbeoefening in groepen (inclusief zingen en blazen) zijn toegestaan: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/cultuur. Op dit moment is er dus geen aanleiding om het beleid van De VAK binnen de cursussen verder aan te scherpen. Wel houdt iedereen zich aan de algemene veiligheidsmaatregelen, waarbij met name de 1,5 meter afstand cruciaal is.

De VAK, locatie OPEN, heeft naast de regels die gelden voor kunsteducatie, ook te maken met de regels voor bibliotheken. In overleg tussen De VAK en DOK is een aantal aanvullende maatregelen genomen om het verblijf in OPEN zo veilig en prettig mogelijk te maken. Deze maatregelen en afspraken gelden in ieder geval de komende drie weken. 

Maximaal 80 volwassenen in de bibliotheek.
De komende drie weken kan niet meer in de bibliotheek worden gestudeerd of gewerkt, ook niet op reservering. Het maximum aantal mensen dat tegelijkertijd de bibliotheek kan bezoeken, is beperkt tot 80. Dat betekent voor De VAK (volwassen) cursist wordt gevraagd om pas 5 minuten voor aanvang van een les of cursus aanwezig te zijn en bij binnenkomst direct naar het lokaal te gaan.

Brengen en halen jonge kinderen.
Dit beleid heeft consequenties voor het halen en brengen van kinderen naar de les. Per kind tot en met 7 jaar, mag 1 ouder/verzorger het kind tot aan het lokaal brengen en aan het eind van de les het kind ophalen. Nadat de jonge cursist/leerling is gehaald/gebracht, worden ouder/verzorgers gevraagd om OPEN samen met kind direct te verlaten. Kinderen van 8 jaar en ouder kunnen tot aan de ingang van OPEN worden gebracht en lopen dan zelfstandig naar hun lokaal. Zij gaan ook zelfstandig na afloop van de les naar buiten. In sommige gevallen maakt de docent apart afspraken, bijvoorbeeld als hij of zij aan het eind van de les alle kinderen als groep naar de uitgang brengt.

Mondkapjes.
Er is veel onduidelijkheid over het gebruik van mondkapjes. Vanuit OPEN wordt iedere volwassene geadviseerd om bij binnenkomst een mondkapje te dragen. Het is echter geen verplichting. Binnen de lokalen maken docenten en cursisten van De VAK hierover onderling goede afspraken, rekening houdend met de aard van de activiteit. Zo is er nu al een aantal cursussen waarin onderling is afgesproken dat wanneer er gelopen wordt binnen het lokaal, je een mondkapje draagt, maar zodra je bijvoorbeeld achter je schildersezel zit, het kapje weer af kan.

Ventilatie
Ventilatie is zeer belangrijk om eventuele besmetting te voorkomen. In OPEN is in elke ruimte, dus zowel in lokalen als in de ruimten op de eerste verdieping, als op het podium op de begane grond, voortdurende aanvoer van lucht van buiten. De lucht wordt dus in de lokalen, op het podium en in de ruimten op de eerste verdieping voortdurend ververst.

Veiligheid
Om maximale veiligheid te kunnen waarborgen dien je je aan een aantal regels te houden.  
Dit zijn de standaardregels:

  • Ben je niet fit of (licht) verkouden? Blijf dan thuis.
  • Kom alleen en houd ten minste 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Je bent verplicht je handen zorgvuldig schoon te maken bij binnenkomst.
  • Er mogen maar een beperkt aantal bezoekers tegelijkertijd in de studio's aanwezig zijn.


Samen zorgen we voor een veilige en gezonde lesomgeving. Dat doen we o.a. door aandacht te vragen voor een gezondheidscheck, ons aan het maximum aantal toegestane deelnemers te houden, ruimtes goed te ventileren met buitenlucht en extra hygiënemaatregelen te nemen.

We hebben besloten een aantal lessen en cursussen de komende maanden niet in OPEN (of De Hofstee) te laten plaatsvinden, maar in het “oude” pand van De VAK aan de Westvest. Op deze manier zorgen we ervoor dat voor iedere groep en ieder koor voldoende ruimte en kubieke meters verse lucht beschikbaar zijn. Docent berichten rechtstreeks als de lessen in locatie Westvest plaatsvinden.

Protocollen:
Algemeen
Buiten